۱-یارانه های پرداختی بابت اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

۱-یارانه های پرداختی بابت اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

۱مبلغ دریافتی کل یارانه ها۲،۰۲۷،۴۵۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۲تعداد پرداختی ها ۱۰،۰۰۰ فقره
۳در سطح۴۲،۳۳۰ هکتار
۴مبلغ پرداختی۱،۷۳۲،۹۹۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۵در قالب۱۸ فقره قرارداد

۲-سایر یارانه های پرداختی بابت زیر بخش های مختلف

۲-سایر یارانه های پرداختی بابت زیر بخش های مختلف

ردیفسهم مشارکت دولتمبلغ(ریال)تاریخ واریز به حساب صندوق
۱یارانه شرکت های مشاوره ای ترویج۵/۷۵۷/۵۷۶/۰۰۰۸۹/۰۱/۲۶
۲یارانه بهینه سازی مصرف سوخت واحدهای مرغداری استان۴/۹۶۷/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۱/۳۰
۳یارانه بهینه سازی مصرف سوخت واحدهای گاوداری استان۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۱/۳۰
۴یارانه پرداختی شبکه مکانیزاسیون به اشخاص وشرکتها۱۷/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۲/۰۱
۹۰/۰۱/۳۰
۵یارانه کشاورزی حفاظتی۱۱/۵۹۷/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۲/۰۵
۶یارانه منابع طبیعی تهیه وتوزیع سوختهای فسیلی۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۲/۲۷
۷جمع۴۲/۳۲۱/۵۷۶/۰۰۰

این صفحه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ به روز رسانی گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *