طبق اساس نامه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه
ماده۱۱) هیئت مدیره صندوق دارای ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل می باشد که از میان صاحبان سهام با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
تبصره ۱: هیات مدیره یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر به عنوان منشی برای مدت ۲ سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد وی بلامانع می باشد .
تبصره ۲: هریک از اعضای هیئت مدیره باید به میزان ۱% از سرمایه صندوق رااز محل سهام خود به عنوان سهام وثیقه به صندوق بسپارند و چنانچه دارای تعداد سهام لازم نباشد نسبت به مازاد می بایست تضمین معتبر مورد تایید صندوق به میزان ۲ برابر ارزش کسری سهام را تامین و ارائه نماید .

ماده ۱۲) وظایف و اختیارات هیئت مدیره به این شرح است :
۱- اجرای اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
۲- تعین برنامه و طرح های صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع صندوق.
۳- پیشنهاد آئین نامه های مالی و معاملاتی ،اداری و استخدامی و تشکیلات صندوق به مجمع عمومی .
۴- تصویب مقررات داخلی و دستورالعملهای صندوق .
۵- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای مدیر عامل و بازرسان و گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی
۶- اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به منابع ، مصارف ،اخذ و اعطای وام یا اعتبار و تسهیلات و هر نوع موضوع دیگری که از یک طرف مدیر عامل پیشنهاد شود . با رعایت خط مشی و سیاستهای کلی و در چها چوب بودجه مصوب .
۷- اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد هرنوع قرارداد با دولت ، موسسات و شرکتهای دولتی ،بانکها وسایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ، تغییر ، تبدیل ، فسخ یا اقاله آن و همچنین خرید ، فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول صندوق و سایر تصمیمات در چهار چوب مصئبات مجمع و با رعایت مقررات مربوط .
۸- ارایه گزارش ، نظر مشورتی و توصیه به مجمع عمومی در رابطه با صندوق و اظهار نظر در باره هر موضوعی که از طرف مجمع عمومی به هیئت مدیره ارجاع شود .
۹- ارایه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق در جهت دسترسی سریعتر به اهداف صندوق و سایر پیشنهادها به مجمع عمومی .
۱۰- بررسی نحوه نقل و انتقال و واگذاری سهام به نحوی که انتقال سهام متناسب با اهداف صندوق به تولید کنندگان واجد شرایط ممکن باشد و ارایه پیشنهاد به مجمع عمومی فوق العاده .
۱۱- سایر وظایفی که مطابق اساسنامه و قوانین و مقررات برای هیئت مدیره تعین شده است .
۱۲- تعین حقوق و مزایا و پاداش برای مدیر عامل .
ماده ۱۳) مدیر عامل با رعایت ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از میان سهامداران یا خارج از سهامداران برای مدت ۲ سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بلامانع است .
تبصره : هیئت مدیره می تواند تضمین لازم را از مدیرعامل اخذ و تامین نماید .
ماده ۱۴ ) وظایف و اختیارات مدیر عامل به این شرح است :

۱- انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی .
۲- کلیه چکها ، اسناد و اوراق مالی،اعتباری ، معاملاتی، تجاری و تعهد آور با امضای ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود .مکاتبات با امضای مدیر عامل و مهر صندوق معتبر است و در صورت لزوم مدیر عامل می تواند حق امضاء خود را در این مورد با مسئولیت خود به هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید .
۳- نمایندگی صندوق در مقابل سازمان های دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه دفاع از هرگونه دعوی کیفری ،حقوقی یا هر دعوا و اقدامات دیگر در مراجع قضائی و اجرائی با حق تعین وکیل یا حق توکیل به غیر یا نمایندگی و نیابت .
۴- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب هیئت مدیره .
۵- تهیه بودجه سالانه ،ترازنامه ،حساب سود و زیان ، گزارش های مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیئت مدیره .
۶- ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به هیئت مدیره .
۷- اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاریهای صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیئت مدیره .
۸- انجام اقدام لازم در مورد تعهدات صندوق .
۹- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید .
۱۰- سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات بر عهده مدیر عامل قرار می دهد .

اعضای اصلی هیئت مدیره:

ردیفنام تشکلنماینده تشکلسمت
۱شرکت مادر تخصصیسعید کریمیرئیس هیئت مدیره
۲تعاونی گندمکاران اورامان غربغفار محمدینائب رئیس هیئت مدیره
۳اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان کنگاوربیژن قزوینه عضوهیئت مدیره
۴شرکت توسعه کشاورزی زاگرس ذهابافشین محمدی فردعضوهیئت مدیره
۵اتحادیه عشایریمصطفی امیر خانیعضوهیئت مدیره
۶صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی محمد عزیزیمدیرعامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *