مشخصات سهامداران صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه

ارزش هر سهم مبلغ ۱۰،۰۰۰ ریال می باشد .

ردیفنام تشکلنام مدیر عاملنام رئیس هیئت مدیرهتعداد سهام
۱شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزیعوض علیزاده مقدمعوض علیزاده مقدم ۳۶,۳۲۹,۳۳۲

۲اتحادیه عشایریمهدی نظریعلی عزیزی ۷,۴۱۷,۶۷۴
۳اتحادیه دامداران استانرسول سیفی مسعود کرمی مال امیری ۱۳۷,۰۱۳

۴اتحادیه مرغ تخمگذارمرتضی منتصریلیلی عاشوری ۴۲,۵۶۸

۵اتحادیه مرغداران (تعاون روستایی)کامران کشاورزداریوش کشاورز ۴۲,۱۷۰
۶اتحادیه مرغداران (اداره تعاون)محمود نجفیمیرزا سلیمی ۶۷,۷۲۲

۷اتحادیه کشاورزی دامپروری صنعتیایرج مروتییحیی بیگ پور ۲۳۷,۲۵۹
۸تعاونی گندمکاران اورامان غربهمایون محمدیغفار محمدی ۳,۰۰۰,۰۰۰
۹شرکت تعاونی سروش برزگران اسلام آباد غربمهدی نوروزیمهدی نوروزی ۱,۰۹۶,۹۴۵

۱۰تعاونی گندمکاران پیشرو سهندسجاد سنجابی
مصطفی لرستانی ۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۱تعاونی گندمکاران فرامان زاگرسباقر محسنی
یونس احمدی ۸۴۷,۵۱۲

۱۲شرکت تعاونی دامداران ماهیدشتفریدون جازیه پورقباد جازیه پور ۱۳,۱۵۲

۱۳شرکت تعاونی نخود کاران ۲۰۱۹جوانرودحسام الدین حبیبیمحمد حبیبی۵۸،۷۸۶
۱۴شرکت تعاونی دامداران جوانرودفرهاد سلیمییاراحمد عبدالرحمانی۱۸،۲۵۹
۱۵شرکت قشلاق (لبنیات)نعمت اکبری نیانعمت اکبری نیا۱
۱۶شرکت ذرت خشک کنی قره دانه غربمرتضی شیریشایان شیری۶۰۰،۰۰۰
۱۷شرکت نیلوفردانهلطیف کریمیلطیف کریمی۶۰۰۰۰۰
۱۸شرکت تعاونی مرغداران پاوهدلشاد امینیسید جلیل طهائی۹۹۶
۱۹شرکت تعاونی دامپروری روانسرمنصور محمودیبهرام ایزدی۱۹،۱۵۶
۲۰شرکت کشت و صنعت فرخی روانسرتوفیق فرخیلطیف فرخی۱۵۲،۵۹۹
۲۱شرکت خوراک دام گلدانهاحسان قبادیامین قبادی۱
۲۲تعاونی گندمکاران روستای قارلق بزرگعلی احمد قارلقیسهراب قارلقی۴،۲۷۳
۲۳شرکت آرش ذرت بیستونمحمد ابراهیم یعقوبیشکوفه صحرائی۶۰۰،۰۰۰
۲۴شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران توحیدسمانه عزیزیمحمد تقی گراوندی۲۵،۳۰۶
۲۵شرکت تعاونی باغداران و توسعه کشاورزی بیلوارسیده صفورا حجازیسید جواد حجازی۴۳۲،۳۲۲
۲۶شرکت تعاونی ۲۶۸۴ خدمات کشاورزی چغندر کارانمحسن سلطانمرادیخداکرم قارلقی۱۸،۲۹۴
۲۷شرکت تعاونی کشاورزی دامداران صحنه و دینورعلیمردان کریمیعلی دادنجاتی۱
۲۸شرکت تعاونی
مرغداران فرامان کرمانشاه
پدرامو پدرامطهمورث ابطحی۸۹۸،۳۰۴
۲۹انجمن صنفی کارفرمایان بذرو بوجاری استانمصطفی لرستانیمصطفی لرستانی۱،۱۳۷،۶۵۸
۳۰شرکت توسعه کشاورزی زاگرس ذهابکیوان سلیمانیافشین محمدی فرد۲،۱۵۵،۸۳۸
۳۱شرکت تعاونی دامداران سنقر کلیاییمحمد علی نفطچیمهدی حشمتیان۱
۳۲فراورده های گوشتی سپاسمنوچهر توبره ریزیحسین اصغریان۳۰۰،۰۰۰
۳۳شرکت تعاونی سبزی وصیفی کاران قصر شیرینقباد فرامرزییدا... عینی۲،۰۴۲
۳۴کارخانه آرد سعیدسعید یاریسعید یاری۵،۷۳۸
۳۵شرکت گلپر پاوهکامران لیدیکامران لیدی۱۱،۴۷۷
۳۶شرکت فراورده های گوشتی پگاه بیستونکورش ملکی نژادحشمت ملکی نژاد۳۵،۶۰۳
۳۷اتحادیه تعاون روستائیجلیل عظیمیکامران مرادی۴۵۵،۲۱۶
۳۸شرکت کشت و صنعت چقندر قند زاگرسحشمت اله تربیت دیده حشمت اله تربیت دیده۱،۸۰۰،۰۰۰
۳۹شرکت تعاونی نخود کاران۲۰۰۴ کوزران سنجابییوسف غلامیهمایون محمدی۱،۳۱۱،۷۶۷
۴۰اتحادیه مرغداران صنعتی استانبهمن احمدیرستم علی سلیمانی۵۱،۱۱۳
۴۱شرکت تعاونی نسیم شبهای دیزگرانفخرالدین خراباتقدرت الله جلیلیان۱۲۸،۶۰۳
۴۲اتحادیه گل و گیاه استانمصطفی مرادیبابک مرادی۱
۴۳شرکت تعاونی ۷۵۶ باغداران گهوارهسید یار مراد مهرابیتیمور الیاسی۴۰،۶۴۵
۴۴اتحادیه مرغ تخم گذار(تعاون روستایی) شهاب چراغیعلیرضا محمدی۸۹۴،۹۲۳
۴۵شرکت کشت وصنعت شاد چینبهرنگ آورنده هیرجمال غضنفری۱،۰۰۰،۰۰۰
۴۶شرکت تعاونی نخود کاران بیوه نیجآزاد جمشیدیفرزاد چراغی۴۶،۴۸۹
۴۷تعاونی مرغداران سیمینه پر سرمستمحمد علیمردیمراد نوری۶۵،۳۷۳
۴۸تعاونی گندم کاران ماهیدشت حجت الله خانی زادهکیومرث خانی زاده۷۲۱،۴۴۸
۴۹شركت تعاوني ۴۱۱۱پرورش ماهی قصرشیرین مجتبی نژاد پاکعلیمردان عباسی۲۶،۰۵۶
۵۰شرکت تعاونی کشاورزی ۱۰۸۴علی محمدیعلی زمان محمدی تولابی۲۱۴،۲۵۲
۵۱شرکت دردانه دهقانانفرشاد خدامرادیفریدون خدامرادی۶۰۰،۰۰۰
۵۲شرکت تعاونی ۳۰۶۴ بذر دانه طلاییعلیرضا حیدری زینب نوری تبار۶۰۰،۰۰۰
۵۳اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان صحنهآزاده روتابیکیومرث قاسمی۵۳،۵۶۳
۵۴اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان کنگاوربیژن قزوینهافشین عظیمی۳۰۰،۰۰۰
۵۵شرکت رویان گستر بهارانشهرام عباس آبادیمرضیه الوندیان۲۷۹،۲۳۵
۵۶اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی امید استان کرمانشاهمجید خانی زادهیوسف شیرمحمدی۲۹۰،۳۸۳
۵۷شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی استان کرمانشاهسید عابدین خاموشیحسن طاهر آبادی۱۰،۷۱۲
۵۸شرکت دانه بذر اهورافریبرز شیرین بیانشهرام مشعشعی۶۰۰،۰۰۰
۵۹شرکت پدیده هزار ماسوله فریدون ایزد پناهرویا دست نشان۲۹۹،۹۹۹
۶۰اتحادیه تعاونی کشاورزی زنبورداران استان کرمانشاهحامد سرمستیحسین افضلی۱،۰۳۷
۶۱شرکت زرین خوشه ذهاب افشین محمدی فردروناک مظفری۴۱۳،۱۹۲
۶۲شرکت آریا گستر سنجابی فرهاد کریمیفرهاد کریمی۷۰۰،۰۰۰
۶۳شرکت بذر زارع دالاهو علی سلیمیکبری عزیزی کلاوه۶۰۰،۰۰۰
۶۴شرکت شیرین بسته زاگرس احد قبادیبیژن قبادی۵۱،۶۵۰
۶۵شرکت تعاونی ۳۷۶۸ مکانیزه دشت کنگاور هادی عباس آبادیشهرام عباس آبادی۲۰۰،۰۰۰
۶۶اتحادیه شرکت های تعاونی مرغ گوشتی استانکامران کشاورزبرومند چهار آیین۵۰۰،۰۰۰
۶۷شرکت مکانیزاسیون میان کشت دربندپرستو محمودیشهنام چراغی۳۰۰،۰۰۰
۶۸شرکت خدمات فنی مهندسی زرآب سپید کوهمعصومه آزادینادیا حاتمی۱۰۰،۰۰۰
۶۹شرکت مکانیزاسیون کشاورزی چغندر کاران غربروناک پرواره کاوه محمدی۴۰۰،۰۰۰
۷۰تعاونی تولید کشاورزی زیبرییوسف شیر محمدیفیض اله فیضی۲۰۰،۰۰۰
۷۱تعاون روستایی اسلام آباد غربعلی کریمیایرج شهبازی۳۰،۰۰۰
۷۲شرکت مانا طب بیستونساناز گودرزیحدیث گودرزی۱۰۰،۰۰۰
۷۳شرکت خاک زرین الیپیحامد پور کسیسعید نقدی۴۰۰،۰۰۰
۷۴شرکت صنایع غذایی سرخ آبیفرهاد صیادیانمهدی قنبری۳۰۰،۰۰۰
۷۵شرکت خوراک دام و طیور نگین دانه دایار سنجابیعزیز مرادیمحسن خورشیدی۱۰۰،۰۰۰
۷۶شرکت خدماتی بازرگانی مهاجر گستر غربمریم بابائیفرمان صفری۵۰۰،۰۰۰
۷۷ تعاونی روستایی زالو آبعطاء اله بتکده علی نمدی قلعه۱۵۰،۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *