آخرین گزارش عملکرد طرح های معرفی شده از محل منابع اعتباری طرح توسعه بخش كشاورزي سال ۱۳۹۰ به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه

کل اعتبارات سال ۱۳۹۰ برابر است با ۳۷۱۰۰۰ میلیون ریال

ردیفوضعیتتعدادمبلغ(میلیون ریال)
۱تعداد پرونده های ارسالی از کارگروه طرح توسعه کشاورزی استان کرمانشاه۱۷۷۶۲۶/۴۰۱
۲پذیرش در صندوق۱۵۴۵۸۳/۹۷۴
۳طرح های حذف شده وعدم مراجعه متقاضی به صندوق۲۳۴۲/۴۲۷
۴تکمیل پرونده و ارسال به شرکت مادر۴۳۰۸/۴۰۰
۵تکمیل پرونده و ارسال به بانک سپه استان۱۰۶۱۹۷/۷۹۷
۶مصوب در کارگروه مشترک بانک و شرکت مادر۴۳۱۴/۴۰۰
۷مصوب در کارگروه مشترک بانک و صندوق استان۷۵۳۸۴/۷۵۷
۸تعداد طرح انعقاد قرارداد شده در سال ۱۳۹۰۵۹۱۲۳/۴۰۱

 آخرین گزارش عملکرد طرح های معرفی شده از محل منابع اعتباری طرح توسعه بخش کشاورزی سال۱۳۹۱ به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه

کل اعتبار سال ۱۳۹۱ برابر است با ۱۹۰/۶۰۰میلیون ریال

ردیفوضعیتتعدادمبلغ(میلیون ریال)
۱تعداد پرونده ارسالی از کارگروه طرح توسعه کشاورزی استان کرمانشاه۳۹۹۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲پذیرش در صندوق۲۳۸۲/۰۸۷/۴۰۰
۳عدم مراجعه۱۶۱۱۱۲/۹۶۰
۴تکمیل پرونده و ارسال به بانک سپه۱۸۶۲/۰۴۹/۸۷۴
۵مصوب در کارگروه مشترک بانک و صندوق۱۲۹۱/۸۲۵/۸۶۹
۷شناسنامه ارسالی به اداره اعتبارات مرکز۱۲۹۱/۸۲۸/۸۶۹
۹شناسنامه ارسالی از اداره اعتبارات مرکز به صندوق توسعه ملی۸۵۱/۸۱۶/۵۶۱
۱۰شناسنامه عودتی و عدم پذیرش شده توسط صندوق توسعه ملی۲۱۶۰/۵۳۶
۱۱اخذ مصوبه مسدودی اعتبار از سوی صندوق توسعه ملی۶۴۱/۷۵۶/۰۲۶
۱۲تعداد طرح انعقاد قرارداد شده۴۴۱/۵۳۲/۲۳۱

آخرین گزارش عملکرد طرح های معرفی شده از محل منابع اعتباری طرح توسعه بخش كشاورزي سال ۱۳۹۲ به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه

کل اعتبارات سال ۱۳۹۲ برابر است با ۹۲،۵۰۰ میلیون ریال

ردیفوضعیتتعدادمبلغ(میلیون ریال)
۱مجموع پرونده های ارسالی از سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه۷۰۲۰۶/۹۷۷
۲پذیرش در صندوق۷۰۲۰۶/۹۷۷
۳بررسی پرونده۷۰۲۰۶/۹۷۷
۴انصراف،عودت و حذف پرونده ها۳۳۱۲۹/۶۹۱
۵کل پرونده پس از اعمال حذفیات۳۷۷۷/۲۸۶
۶پرونده های تکمیل شده و ارسال شده به بانک سپه ۳۷۷۷/۲۸۶
۷تکمیل شناسنامه۲۵۴۳/۶۹۲
۸ارسال شناسنامه از شناسنامه های تکمیل شده۲۵۴۳/۶۹۲
۹موافقت اولیه صندوق توسعه ملی۱۰۱۴/۹۸۴
۱۲تعداد طرح انعقاد قرارداد شده۸۱۲/۸۴۰

tarhe tose

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *