تاریخچه تاسیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه با مشارکت ۷ تشکل در زمینه های فعالیت دام و طیور ،زراعت و باغبانی و ….. در تاریخ ۸۳/۷/۱۵ با سرمایه اولیه ۳/۷۷۲/۹۰۰/۰۰۰ ریال در اداره ثبت شرکتهای استان کرمانشاه تحت شماره ۹۵۳۷ به ثبت رسیده و تاسیس گردید .

مراحل افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه

تاریخ افزایش سرمایه اولیهتعداد تشکل عضومیزان سرمایه(ریال)
۸۳/۷/۱۵۷۳،۷۷۲،۹۰۰،۰۰۰
۸۴/۴/۵۲۱ ۱۱،۸۳۱،۳۹۰،۰۰۰
۸۴/۱۲/۱۶۳۸۳۰،۸۶۶،۶۸۰،۰۰۰
۸۷/۱۰/۲۱۴۵۴۴،۵۵۷،۹۷۰،۰۰۰
۸۸/۷/۲۱۴۶۵۷،۷۱۲،۳۵۰،۰۰۰
۸۹/۸/۳۰۵۱۷۱،۵۹۱،۵۶۰،۰۰۰
۹۰/۴/۱۳۵۱۷۴،۵۹۱،۵۶۰،۰۰۰
۹۰/۱۱/۳۰۵۰۹۱،۲۹۳،۲۸۰،۰۰۰
۹۱/۷/۲۷۵۱ ۹۹،۸۱۱،۱۲۰،۰۰۰
۹۱/۸/۸۵۱۱۰۸،۷۷۴،۸۸۰،۰۰۰
۹۱/۱۱/۷۵۲۱۲۱،۸۰۹،۱۷۰،۰۰۰
۹۲/۷/۹۵۲۱۲۷،۸۱۴،۱۷۰،۰۰۰
۹۴/۴/۱۱۵۰۱۵۸،۳۱۵،۷۷۰،۰۰۰
۹۸/۹/۶۵۰۱۷۶،۳۶۳،۲۹۰،۰۰۰
۹۹/۸/۳۵۰۱۸۲،۵۹۶،۰۹۰،۰۰۰
۹۹/۱۱/۲۷۶۱۲۵۸،۴۵۳،۲۵۰،۰۰۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۹۶۱۲۶۹،۸۴۷،۵۴۰،۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۸۶۶۳۹۸،۷۲۶،۵۱۰،۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۸۶۵۴۰۹۳۴۰۰۵۰۰۰۰

مطالب این بخش در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ به روز رسانی گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *