بسمه تعالی

بیانیه رسالت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه

رسالت و ماموریت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه شامل پای بندی و تعهد صندوق به ویژگی های برجسته ذیل است :

مشتریان

سهامداران مهمترین مشتریان صندوق هستند.رسالت صندوق این است که نیازهای روز و مشتریان خود را شناسایی و درک کند ٬سپس به بهترین شکل ممکن تامین نماید . صندوق همواره خود را متعهد می داند که در راستای پاسخ سریع به نیازهای مالی ٬ اعتباری و بازاری مشتریان اقدام نماید٬ در راستای ارتقای سطح محصولات آنها بکوشد و آنها را به سمت بهبود عملکرد یاری دهد.

خدمات

خدمات صندوق عبارت خواهند بود از :
۱- پرداخت تسهیلات کوتاه مدت بر مبنای نیازهای سرمایه در گردش مشتریان
۲- کمک به شکل گیری کارگاه ها ٬ واحدهای تولیدی و حلقه های اصلی فعالیت در بخش و زیر بخش های کشاورزی استان به منظور ارتقای زنجیره های تولید ارزش

۳- تهیه و تامین نهاده های تولیدی بخش کشاورزی و زیر بخش های آن به صورت کلی و اثر گذار
۴- انجام سرمایه گذاری های خرد و زود بازده
۵- انجام فعالیت های بازرگانی وتجاری(داخلی و خارجی)
۶- مدیریت روابط و فعالیت بین بخش ها

حوزه فعالیت

از نظر دسته بندی زیربخش ها و اعضاء ٬ حوزه فعالیت صندوق کلیه زیربخش های کشاورزی٬ تشکل ها و فعالان بخش را پوشش می دهد. صندوق بر آن است که پوشش خدمات دهی به این حوزه را گسترش دهد٬ ولی دامنه فعالیت های خود راتنها تا آنجا توسعه دهد که بتواند با توجه به تجربه های خاص منطقه ای و توانایی با لقوه (در سایه خدمات ارزنده)٬ ازفرصت ها به شیوه ای معقول استفاده نماید٬ بازده و چرخش مالی مناسب و شایسته ای داشته باشد وتنها به آن دسته از فعالیتهای مالی می پردازد که بتواند به نحو بسیار شایسته انجام دهد.

فناوری

صندوق در نو آوری همواره پیشگام بوده ودرصدد پیدا کردن راههای جدید است .صندوق می کوشد تا بتواندبا استفاده از فناوری های نو مرزهای بالقوه بازده بخش کشاورزی استان کرمانشاه را گسترش دهد.

توجه به بقا و رشد

هدف صندوق این است که به مشتریان ٬کارکنان و سهام داران در دوره های بلند مدت ٬عالی ترین منابع وارزش های اقتصادی را ارائه نماید .این کار از طریق افزایش ارزش همه جانبه صندوق انجام می گیرد .صندوق می کوشد تا با بهره گیری از بهترین کارکنان و مدیران ٬بهترین برنامه های کاری را تدوین وباتمام توان در صحنه رقابت موفق باشد.

توجه به حفظ محیط زیست و کشاورزی پایدار

ازآنجا که اصلی ترین رسالت صندوق ٬توسعه بخش کشاورزی استان به صورت پایدار است ٬این کار را از طریق افزایش توان بخش برای تولید محصولات استاندارد ٬پاک وحتی ارگانیک به انجام خواهد رساند.صندوق با ارائه منابع مالی آسان وبهنگام ٬کمک درتامین نهاده های استاندارد پاک و
بیولوژیک ٬فروش محصولات تولیدی بخش و همچنین توسعه سرمایه گذاری های لازم ٬ به حفظ محیط زیست کمک خواهد کردوتلاش در راستای توسعه کشاورزی پایدار وپاک را فلسفه وجودی خود می داند.

شایستگی محوری

شایستگی محوری صندوق ٬ جمع آوری تجهیز منابع مالی از مراجع متفاوت و در اختیار قراردادن آن برای سهامداران به صورت آسان ودرکوتاه ترین زمان ممکن است.صندوق می کوشد این شایستگی را برای همیشه حفظ نماید.

توجه به کارکنان

کارکنان ارزشمندترین دارائی ها محسوب می گردند.صندوق حفظ و ارتقای سطح زندگی ورفاه این گروه را جزء اصلی رسالت خود پنداشته ٬ همواره برای تحقق آن تلاش خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *