.
http://sfida-ks.ir
اگر حس روییدن در تو باشد، حتی در کویر هم رشد خواهی کرد. (دکتر شریعتی)

مشخصات سهامداران صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه

ردیفنام تشکلنام مدیر عاملنام رئیس هیئت مدیرهتعداد سهام
1شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزیمهندس رضویمهندس رضوی7,598,068
2اتحادیه عشایریمصطفی امیرخانیمولامراد عظیمی1,607,425
3اتحادیه دامدارانشهریار قاضی مرادیسلطانعلی چهری106,774
4اتحادیه مرغ تخمگذارمرتضی منتصریلیلی عاشوری42,568
5اتحادیه مرغداران (تعاون روستایی)رضا مردانپورداریوش کشاورز42,170
6اتحادیه مرغداران (اداره تعاون)محمود نجفیمیرزا سلیمی13,810
7اتحادیه کشاورزی دامپروری صنعتیخیرا... فقیهیایرج مروتی128,129
8تعاونی گندمکاران اورامان غربخسرو محمدیغفار محمدی712,192
9شرکت تعاونی سروش برزگران اسلام آباد غربنادر نوروزیسروش نوروزی574,038
10تعاونی گندمکاران پیشرو سهندسید امین میره بیگی
احد باوند پور291,971
11تعاونی گندمکاران فرامان زاگرسباقر محسنییونس احمدی270,819
12شرکت تعاونی دامداران ماهیدشتفریدون جازیه پورقباد جازیه پور10,250
13شرکت تعاونی نخود کاران 2019جوانرودمحمد حبیبیمختار علی پناه45,812
14شرکت تعاونی دامداران جوانرودفرشاد سلیمییاراحمد عبدالرحمانی14,237
15شرکت قشلاق (لبنیات)نعمت اکبری نیانعمت اکبری نیا2,136
16شرکت ذرت خشک کنی قره دانه غربمرتضی شیریمصطفی لرستانی86,754
17شرکت نیلوفردانهمصطفی ادبیلطیف کریمی86،754
18شرکت تعاونی مرغداران پاوهدلشاد امینیسید جلیل طهائی996
19شرکت تعاونی دامپروری روانسرمنصور محمودیبهرام ایزدی14,237
20شرکت پرورش طیور قره سوتوفیق فرخیلطیف فرخی39,092
21شرکت خوراک دام گلدانهاحسان قبادیامین قبادی17,093
22تعاونی گندمکاران روستای قارلق بزرگعلی احمد قارلقیسهراب قارلقی4،273
23شرکت آرش ذرت بیستونمحمد ابراهیم یعقوبیشکوفه صحرائی41،626
24شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران توحیدسمانه عزیزیمحمد تقی گراوندی20،372
25شرکت تعاونی باغداران و توسعه کشاورزی بیلوارسیده صفورا حجازیسید جواد حجازی332،687
26شرکت تعاونی 2684 خدمات کشاورزی چغندر کارانمحسن سلطانمرادیخداکرم قارلقی15،273
27شرکت تعاونی کشاورزی دامداران صحنه و دینورعلیمردان کریمیعلی دادنجاتی14،237
28شرکت تعاونی
مرغداران فرامان کرمانشاه
پدرامو پدرامطهمورث ابطحی222،677
29انجمن صنفی کارفرمایان بذرو بوجاری استانمصطفی لرستانیمصطفی لرستانی438،751
30شرکت توسعه کشاورزی زاگرس ذهابکیوان سلیمانیافشین محمدی فرد673،441
31شرکت تعاونی دامداران سنقر کلیاییمحمد علی نفطچیمهدی حشمتیان7،118
32فراورده های گوشتی سپاسحسن اصغریانسعید اصغریان17،093
33شرکت تعاونی سبزی وصیفی کاران قصر شیرینقباد فرامرزییدا... عینی1،428
34کارخانه آرد سعیدیاری..........5،738
35شرکت گلپر پاوهکامران لیدی..........11،477
36شرکت فراورده های گوشتی پگاه بیستونکورش ملکی نژادحشمت ملکی نژاد35،603
37اتحادیه تعاون روستائیاحمد رضاییبیژن قزوینه408،993
38شرکت کشت و صنعت چقندر قند زاگرسعمران تربیت دیده حشمت اله تربیت دیده438،292
39شرکت تعاونی نخود کاران2004 کوزران سنجابیغفار محمدیحشمت اله تربیت دیده211،744
40اتحادیه مرغداران صنعتی استانبهمن احمدیرستم علی سلیمانی51،113
41شرکت تعاونی توسعه کشاورزی شبنم دالاهوعلی زمان محمدیسیامک باقریان184،828
42شرکت تعاونی نسیم شبهای دیزگرانفخرالدین خراباتقدرت الله جلیلیان102،911
43اتحادیه گل و گیاه استانمصطفی مرادیبابک مرادی242،200
44شرکت تعاونی 756 باغداران گهوارهسید یار مراد مهرابیتیمور الیاسی27،905
45اتحادیه مرغ تخم گذار(تعاون روستایی) محمد کریمی کاشانیکیومرث نیازی29،241
46شرکت کشت وصنعت شاد چینرحمان ملکی یوسف غلامی359،140
47شرکت تعاونی نخود کاران بیوه نیجآزاد جمشیدیفرزاد چراغی29،241
48تعاونی مرغداران سیمینه پر سرمستمحمد علیمردیمراد نوری40،892
49تعاونی گندم کاران ماهیدشت حجت الله خانی زادهکیومرث خانی زاده142،428
50شركت تعاوني 4111پرورش ماهی قصرشیرین
مجتبی نژاد پاکعلیمردان عباسی15،530
 • مدیرعامل
 • مدیر عامل: محمد عزیزی  اکنون که خداوند بزرگ توفیق خدمتگذاری به سهامداران عزیز در سنگری جدید و در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را نصیب اینجانب فرموده است به درگاهش شکر گزارم و امید دارم که دست در دست توانای هیئت مدیره محترم و کارکنان صدیق این صندوق بتوانیم واژه خدمت گزاری صادقانه به سهامداران گرامی را معنایی دوباره بخشیم. نیک می دانیم که همیشه حق با سهامداران است و تلاش داریم این شعار راهبردی را نصب العین خود قرار داده و تکریم ارباب رجوع را به نظاره بنشینیم. برای تحقق این مهم همچنان به اعتماد سهامداران فهیم صندوق نیازمندیم و امید آن داریم که همواره از فرصتی که شما در اختیار خدمتگزاران خود در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار داده اید به بهترین شکل ممکن بهره برداری نماییم. در نهایت امیدواریم بر اساس بیانیه رسالت تدوین شده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه در آینده به اهداف مورد نظر دست یابیم.
  .

  الف) قبل از تاسیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

 • دارای مدرک فوق لیسانس حسابداری
 • حسابدار بیمارستان امام حسین (ع) – کرمانشاه 1382-1381 به مدت 2 سال
 • خدمات مالی و حسابداری بیش از 10 شرکت به صورت سالیانه و ممتد از سال 1383 لغایت هم اکنون
 • مدیر مالی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه 1384 لغایت 1397 به مدت 13 سال
 • مدیر عامل شرکت خدمات کشاورزی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه 1386 لغایت 1388 به مدت 2 سال
 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران از سال 1391 لغایت هم اکنون
 • سابقه حسابرسی در موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از سال 1391 لغایت 1392 به مدت 2 سال
 • رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات مالی و حسابداری تکتازان محاسب زاگرس از سال 1389 لغایت هم اکنون
 • مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه از مورخه 28/4/97 لغایت هم اکنون
 • رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات کشاورزی صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه از شهریور ماه 1397 لغایت هم اکنون
 • عضو ثابت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عضو ثابت کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه

 • www.leader.ir
 • www.dolat.ir
 • www.maj.ir
 • www.sfida.ir
 • برگزاری جل

  در مورخه 98/10/18 به منظور ارتقای سطح همکاری بین صندوق ...

  جلسه مشترک

  در مورخه 97/10/10 جلسه مشترک با جناب آقایان مهندس ...

  جلسه مورخه

  با دعوت وهماهنگی های به عمل آمده توسط ...