IMG_7220IMG_7287

20141026_080459

DSC02902

Dsc01547
گردهمایی و هم اندیشی مدیران عامل و نمایندگان شرکت مادر تخصصی در صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی کشور در روز ۲۸ آبان ماه 1392 در مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر برگزار شد.

گردهمایی و هم اندیشی مدیران عامل و نمایندگان شرکت مادر تخصصی در صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی کشور در روز ۲۸ آبان ماه 1392 در مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر برگزار شد.
گردهمایی و هم اندیشی مدیران عامل و نمایندگان شرکت مادر تخصصی در صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی کشور در روز ۲۸ آبان ماه امسال در مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر برگزار شد.

DSC00880

نمای ساختمان اداری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی
نمای ساختمان اداری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

 

سالن جلسات ساختمان صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه
سالن جلسات ساختمان صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه

 

مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه
مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه