درمورخه ۰۹/۱۰/۹۲ راس ساعت ۱۰ صبح جلسه مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه با دستور ذیل برگزار گردید:
۱- ارائه گزارش هیئت مدیره ،بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد شرکت منتهی به ۳۱/۶/۹۲
۲- بررسی و تصویب صورت های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان)شرکت برای سال مالی منتهی ۳۱/۶/۹۲
۳- بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
۴- بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره،مدیر عامل و کارکنان شرکت
۵- بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس
۶- انتخاب بازرسین قانونی شرکت
۷- انتخاب حسابرس
۸- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

در مورخه ۰۹/۱۰/۹۲ راس ساعت ۱۱ صبح جلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه با دستور ذیل برگزار گردید:
۱- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه
۲- بررسی و تصویب افزایش سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *