.
http://sfida-ks.ir
اگر حس روییدن در تو باشد، حتی در کویر هم رشد خواهی کرد. (دکتر شریعتی)

طبق اساس نامه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه
ماده۱۱) هیئت مدیره صندوق دارای ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل می باشد که از میان صاحبان سهام با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
تبصره ۱: هیات مدیره یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر به عنوان منشی برای مدت ۲ سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد وی بلامانع می باشد .
تبصره ۲: هریک از اعضای هیئت مدیره باید به میزان ۱% از سرمایه صندوق رااز محل سهام خود به عنوان سهام وثیقه به صندوق بسپارند و چنانچه دارای تعداد سهام لازم نباشد نسبت به مازاد می بایست تضمین معتبر مورد تایید صندوق به میزان ۲ برابر ارزش کسری سهام را تامین و ارائه نماید .

ماده ۱۲) وظایف و اختیارات هیئت مدیره به این شرح است :
۱- اجرای اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
۲- تعین برنامه و طرح های صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع صندوق.
۳- پیشنهاد آئین نامه های مالی و معاملاتی ،اداری و استخدامی و تشکیلات صندوق به مجمع عمومی .
۴- تصویب مقررات داخلی و دستورالعملهای صندوق .
۵- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای مدیر عامل و بازرسان و گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی
۶- اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به منابع ، مصارف ،اخذ و اعطای وام یا اعتبار و تسهیلات و هر نوع موضوع دیگری که از یک طرف مدیر عامل پیشنهاد شود . با رعایت خط مشی و سیاستهای کلی و در چها چوب بودجه مصوب .
۷- اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد هرنوع قرارداد با دولت ، موسسات و شرکتهای دولتی ،بانکها وسایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ، تغییر ، تبدیل ، فسخ یا اقاله آن و همچنین خرید ، فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول صندوق و سایر تصمیمات در چهار چوب مصئبات مجمع و با رعایت مقررات مربوط .
۸- ارایه گزارش ، نظر مشورتی و توصیه به مجمع عمومی در رابطه با صندوق و اظهار نظر در باره هر موضوعی که از طرف مجمع عمومی به هیئت مدیره ارجاع شود .
۹- ارایه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق در جهت دسترسی سریعتر به اهداف صندوق و سایر پیشنهادها به مجمع عمومی .
۱۰- بررسی نحوه نقل و انتقال و واگذاری سهام به نحوی که انتقال سهام متناسب با اهداف صندوق به تولید کنندگان واجد شرایط ممکن باشد و ارایه پیشنهاد به مجمع عمومی فوق العاده .
۱۱- سایر وظایفی که مطابق اساسنامه و قوانین و مقررات برای هیئت مدیره تعین شده است .
۱۲- تعین حقوق و مزایا و پاداش برای مدیر عامل .
ماده ۱۳) مدیر عامل با رعایت ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از میان سهامداران یا خارج از سهامداران برای مدت ۲ سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بلامانع است .
تبصره : هیئت مدیره می تواند تضمین لازم را از مدیرعامل اخذ و تامین نماید .
ماده ۱۴ ) وظایف و اختیارات مدیر عامل به این شرح است :

۱- انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی .
۲- کلیه چکها ، اسناد و اوراق مالی،اعتباری ، معاملاتی، تجاری و تعهد آور با امضای ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود .مکاتبات با امضای مدیر عامل و مهر صندوق معتبر است و در صورت لزوم مدیر عامل می تواند حق امضاء خود را در این مورد با مسئولیت خود به هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید .
۳- نمایندگی صندوق در مقابل سازمان های دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه دفاع از هرگونه دعوی کیفری ،حقوقی یا هر دعوا و اقدامات دیگر در مراجع قضائی و اجرائی با حق تعین وکیل یا حق توکیل به غیر یا نمایندگی و نیابت .
۴- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب هیئت مدیره .
۵- تهیه بودجه سالانه ،ترازنامه ،حساب سود و زیان ، گزارش های مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیئت مدیره .
۶- ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به هیئت مدیره .
۷- اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاریهای صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیئت مدیره .
۸- انجام اقدام لازم در مورد تعهدات صندوق .
۹- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید .
۱۰- سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات بر عهده مدیر عامل قرار می دهد .

اعضای اصلی هیئت مدیره:

ردیفنام تشکلنماینده تشکلسمت
1شرکت مادر تخصصینوربخش حاتمیرئیس هیئت مدیره
2تعاونی گندمکاران اورامان غربغفار محمدینائب رئیس هیئت مدیره
3اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان کنگاوربیژن قزوینه عضوهیئت مدیره
4شرکت توسعه کشاورزی زاگرس ذهابافشین محمدی فردعضوهیئت مدیره
5اتحادیه عشایریمهدی نظریعضوهیئت مدیره
6صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی محمد عزیزیمدیرعامل
 • مدیرعامل
 • مدیر عامل: محمد عزیزی  اکنون که خداوند بزرگ توفیق خدمتگذاری به سهامداران عزیز در سنگری جدید و در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را نصیب اینجانب فرموده است به درگاهش شکر گزارم و امید دارم که دست در دست توانای هیئت مدیره محترم و کارکنان صدیق این صندوق بتوانیم واژه خدمت گزاری صادقانه به سهامداران گرامی را معنایی دوباره بخشیم. نیک می دانیم که همیشه حق با سهامداران است و تلاش داریم این شعار راهبردی را نصب العین خود قرار داده و تکریم ارباب رجوع را به نظاره بنشینیم. برای تحقق این مهم همچنان به اعتماد سهامداران فهیم صندوق نیازمندیم و امید آن داریم که همواره از فرصتی که شما در اختیار خدمتگزاران خود در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار داده اید به بهترین شکل ممکن بهره برداری نماییم. در نهایت امیدواریم بر اساس بیانیه رسالت تدوین شده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه در آینده به اهداف مورد نظر دست یابیم.
  .

  الف) قبل از تاسیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

 • دارای مدرک فوق لیسانس حسابداری
 • حسابدار بیمارستان امام حسین (ع) – کرمانشاه 1382-1381 به مدت 2 سال
 • خدمات مالی و حسابداری بیش از 10 شرکت به صورت سالیانه و ممتد از سال 1383 لغایت هم اکنون
 • مدیر مالی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه 1384 لغایت 1397 به مدت 13 سال
 • مدیر عامل شرکت خدمات کشاورزی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه 1386 لغایت 1388 به مدت 2 سال
 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران از سال 1391 لغایت هم اکنون
 • سابقه حسابرسی در موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از سال 1391 لغایت 1392 به مدت 2 سال
 • رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات مالی و حسابداری تکتازان محاسب زاگرس از سال 1389 لغایت هم اکنون
 • مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه از مورخه 28/4/97 لغایت هم اکنون
 • رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات کشاورزی صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه از شهریور ماه 1397 لغایت هم اکنون
 • عضو ثابت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عضو ثابت کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه

 • www.leader.ir
 • www.dolat.ir
 • www.maj.ir
 • www.sfida.ir
 • بررسی موضو

  در جلسه مورخه 1400/08/05 که دراتاق بازرگانی ، صنایع ...

  حضور مدیرع

  در جلسه مورخه1400/08/03 انجمن صنایع غذایی خانه صنعت ...

  پیگیری تجه

  در جلسه مورخه 1400/7/19 آقایان غفار محمدی نائب رئیس هیئت ...

  اختصاص مبل

  محمدعزیزی مدیرعامل صندوق در جلسه مورخه 29 تیر ماه 1400 ...