.
http://sfida-ks.ir
اگر حس روییدن در تو باشد، حتی در کویر هم رشد خواهی کرد. (دکتر شریعتی)

مشخصات سهامداران صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه

ردیفنام تشکلنام مدیر عاملنام رئیس هیئت مدیرهتعداد سهام
1شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزیمهندس بهزاد نسبمهندس بهزادنسب12663068
2اتحادیه عشایریمهدی نظریمولامراد عظیمی2789094
3اتحادیه دامدارانشهریار قاضی مرادیسلطانعلی چهری118842
4اتحادیه مرغ تخمگذارمرتضی منتصریلیلی عاشوری42568
5اتحادیه مرغداران (تعاون روستایی)رضا مردانپورداریوش کشاورز42170
6اتحادیه مرغداران (اداره تعاون)محمود نجفیمیرزا سلیمی15371
7اتحادیه کشاورزی دامپروری صنعتیخیرا... فقیهیایرج مروتی128129
8تعاونی گندمکاران اورامان غربهمایون محمدیغفار محمدی1089683
9شرکت تعاونی سروش برزگران اسلام آباد غربنادر نوروزیسروش نوروزی574038
10تعاونی گندمکاران پیشرو سهندسید امین میره بیگی
1199748
11تعاونی گندمکاران فرامان زاگرسباقر محسنییونس احمدی301426
12شرکت تعاونی دامداران ماهیدشتفریدون جازیه پورقباد جازیه پور11408
13شرکت تعاونی نخود کاران 2019جوانرودمحمد حبیبیمختار علی پناه50990
14شرکت تعاونی دامداران جوانرودفرشاد سلیمییاراحمد عبدالرحمانی15837
15شرکت قشلاق (لبنیات)نعمت اکبری نیانعمت اکبری نیا1
16شرکت ذرت خشک کنی قره دانه غربمرتضی شیریمصطفی لرستانی200000
17شرکت نیلوفردانهمصطفی ادبیلطیف کریمی200000
18شرکت تعاونی مرغداران پاوهدلشاد امینیسید جلیل طهائی996
19شرکت تعاونی دامپروری روانسرمنصور محمودیبهرام ایزدی15836
20شرکت پرورش طیور قره سوتوفیق فرخیلطیف فرخی43509
21شرکت خوراک دام گلدانهاحسان قبادیامین قبادی1
22تعاونی گندمکاران روستای قارلق بزرگعلی احمد قارلقیسهراب قارلقی4273
23شرکت آرش ذرت بیستونمحمد ابراهیم یعقوبیشکوفه صحرائی250000
24شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران توحیدسمانه عزیزیمحمد تقی گراوندی22674
25شرکت تعاونی باغداران و توسعه کشاورزی بیلوارسیده صفورا حجازیسید جواد حجازی370286
26شرکت تعاونی 2684 خدمات کشاورزی چغندر کارانمحسن سلطانمرادیخداکرم قارلقی16998
27شرکت تعاونی کشاورزی دامداران صحنه و دینورعلیمردان کریمیعلی دادنجاتی1
28شرکت تعاونی
مرغداران فرامان کرمانشاه
پدرامو پدرامطهمورث ابطحی349844
29انجمن صنفی کارفرمایان بذرو بوجاری استانمصطفی لرستانیمصطفی لرستانی800000
30شرکت توسعه کشاورزی زاگرس ذهابکیوان سلیمانیافشین محمدی فرد749552
31شرکت تعاونی دامداران سنقر کلیاییمحمد علی نفطچیمهدی حشمتیان1
32فراورده های گوشتی سپاسحسن اصغریانسعید اصغریان19024
33شرکت تعاونی سبزی وصیفی کاران قصر شیرینقباد فرامرزییدا... عینی1589
34کارخانه آرد سعیدیاری..........5،738
35شرکت گلپر پاوهکامران لیدی..........11،477
36شرکت فراورده های گوشتی پگاه بیستونکورش ملکی نژادحشمت ملکی نژاد35603
37اتحادیه تعاون روستائیجلیل عظیمیبیژن قزوینه455216
38شرکت کشت و صنعت چقندر قند زاگرسعمران تربیت دیده حشمت اله تربیت دیده997551
39شرکت تعاونی نخود کاران2004 کوزران سنجابیغفار محمدیحشمت اله تربیت دیده279689
40اتحادیه مرغداران صنعتی استانبهمن احمدیرستم علی سلیمانی51113
41شرکت تعاونی توسعه کشاورزی شبنم دالاهوعلی زمان محمدیسیامک باقریان184828
42شرکت تعاونی نسیم شبهای دیزگرانفخرالدین خراباتقدرت الله جلیلیان124008
43اتحادیه گل و گیاه استانمصطفی مرادیبابک مرادی1
44شرکت تعاونی 756 باغداران گهوارهسید یار مراد مهرابیتیمور الیاسی36459
45اتحادیه مرغ تخم گذار(تعاون روستایی) محمد کریمی کاشانیکیومرث نیازی39017
46شرکت کشت وصنعت شاد چینرحمان ملکی یوسف غلامی486775
47شرکت تعاونی نخود کاران بیوه نیجآزاد جمشیدیفرزاد چراغی39017
48تعاونی مرغداران سیمینه پر سرمستمحمد علیمردیمراد نوری
49تعاونی گندم کاران ماهیدشت حجت الله خانی زادهکیومرث خانی زاده40،892
50شركت تعاوني 4111پرورش ماهی قصرشیرین مجتبی نژاد پاکعلیمردان عباسی21166
51شرکت تعاونی کشاورزی 1084علی محمدیفخرالسادات معصومی200000
52شرکت دردانه دهقانانفرشاد خدامرادیفریدون خدامرادی170000
53شرکت تعاونی 3064 بذر دانه طلاییعلیرضا حیدری عبدالرضا حیدری170000
54اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان صحنهآزاده روتابیکیومرث قاسمی50000
55اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان کنگاوربیژن قزوینهافشین عظیمی50000
56شرکت رویان گستر بهارانشهرام عباس آبادیمرضیه الوندیان46000
57اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی امید استان کرمانشاهمجید خانی زادهیوسف شیرمحمدی30000
58شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی استان کرمانشاهسید عابدین خاموشیحسن طاهر آبادی10000
59شرکت دانه بذر اهورافریبرز شیرین بیانشهرام مشعشعی8500
60شرکت پدیده هزار ماسوله فریدون ایزد پناهرویا دست نشان7000
61اتحادیه تعاونی کشاورزی زنبورداران استان کرمانشاهحامد سرمستیحسین افضلی1000
 • مدیرعامل
 • مدیر عامل: محمد عزیزی  اکنون که خداوند بزرگ توفیق خدمتگذاری به سهامداران عزیز در سنگری جدید و در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را نصیب اینجانب فرموده است به درگاهش شکر گزارم و امید دارم که دست در دست توانای هیئت مدیره محترم و کارکنان صدیق این صندوق بتوانیم واژه خدمت گزاری صادقانه به سهامداران گرامی را معنایی دوباره بخشیم. نیک می دانیم که همیشه حق با سهامداران است و تلاش داریم این شعار راهبردی را نصب العین خود قرار داده و تکریم ارباب رجوع را به نظاره بنشینیم. برای تحقق این مهم همچنان به اعتماد سهامداران فهیم صندوق نیازمندیم و امید آن داریم که همواره از فرصتی که شما در اختیار خدمتگزاران خود در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار داده اید به بهترین شکل ممکن بهره برداری نماییم. در نهایت امیدواریم بر اساس بیانیه رسالت تدوین شده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه در آینده به اهداف مورد نظر دست یابیم.
  .

  الف) قبل از تاسیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

 • دارای مدرک فوق لیسانس حسابداری
 • حسابدار بیمارستان امام حسین (ع) – کرمانشاه 1382-1381 به مدت 2 سال
 • خدمات مالی و حسابداری بیش از 10 شرکت به صورت سالیانه و ممتد از سال 1383 لغایت هم اکنون
 • مدیر مالی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه 1384 لغایت 1397 به مدت 13 سال
 • مدیر عامل شرکت خدمات کشاورزی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه 1386 لغایت 1388 به مدت 2 سال
 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران از سال 1391 لغایت هم اکنون
 • سابقه حسابرسی در موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از سال 1391 لغایت 1392 به مدت 2 سال
 • رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات مالی و حسابداری تکتازان محاسب زاگرس از سال 1389 لغایت هم اکنون
 • مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه از مورخه 28/4/97 لغایت هم اکنون
 • رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات کشاورزی صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه از شهریور ماه 1397 لغایت هم اکنون
 • عضو ثابت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عضو ثابت کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه

 • www.leader.ir
 • www.dolat.ir
 • www.maj.ir
 • www.sfida.ir
 • بررسی موضو

  در جلسه مورخه 1400/08/05 که دراتاق بازرگانی ، صنایع ...

  حضور مدیرع

  در جلسه مورخه1400/08/03 انجمن صنایع غذایی خانه صنعت ...

  پیگیری تجه

  در جلسه مورخه 1400/7/19 آقایان غفار محمدی نائب رئیس هیئت ...

  اختصاص مبل

  محمدعزیزی مدیرعامل صندوق در جلسه مورخه 29 تیر ماه 1400 ...