.
http://sfida-ks.ir
اگر حس روییدن در تو باشد، حتی در کویر هم رشد خواهی کرد. (دکتر شریعتی)

مرامنامه صندوق حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی

صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه حاصل مشارکت راهبردی وهدفمند تولیدکنندگان ودولت برای توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی می باشد . این صندوق به عنوان یک موسسه مالی – اعتباری می خواهد ازطریق جذب مستمر منابع مالی تولیدکنندگان ودولت فعالیتهای تولیدی سهامداران خود ودیگرتولیدکنندگان دراستان راپشتیبانی نماید .
مدیران صندوق به جهت نقش کلیدی وحساسی که به عهده گرفته اند ، موظف به ایجاد تعامل وبرقراری ارتباطی سهل وآسان با سهامداران صندوق می باشند وهمواره برای جلب اعتماد ورضایتمندی سهامداران به بالاترین درجه ممکن کوشش مینمایند وبطورمستمردربهینه سازی کارها وروان سازی امور همت می گمارند وحفظ اعتبار وحیثیت صندوق درکانون توجه ایشان قراردارد . مهمتراینکه اداره کنندگان صندوق باید به رعایت قوانین ، مفاداساسنامه ومصوبات مجمع عمومی پایبند باشند وبرای دستیابی به اهداف کمی وکیفی مصوب اهتمام ورزند .
برنامه ریزی درصندوق برای ارائه خدمات وتسهیلات به گونه ای خواهد بود که رغبت تولیدکنندگان رابرای توسعه صندوق ، جلب مشارکت ، خرید سهام وافزایش سرمایه ارتقاء دهد وزمینه رابرای برقراری ارتباط نزدیک ومستمر بادستگاههای دولتی زیربط وهماهنگی بابرنامه های مصوب ملی فراهم نماید . همچنین باید برنامه ریزی برای نفوذ دربازارهای مالی کشور وبسط وتوسعه همکاری باموسسات مالی – اعتباری وبانکها مورد تاکید قرار گیرد .
سازماندهی صندوق چنان خواهد بود که کارکنان متخصص ، باتجربه وشایسته درجایگاه سازمانی مناسب به کارگرفته شوند وبتوان عملکرد آنها راهمواره موردارزیابی قرار داد . هنگام سازماندهی صندوق می بایست به موضوع تقویت همکاری وهمگرائی بین شرکا توجه شود وبسترمناسب برای سهیم شدن سهامداران درتوانمندیهای فنی ، علمی ، تخصصی ، حقوقی ، قانونی ومالی یکدیگر فراهم گردد ، ونیز درطراحی ساختاروتدوین رویه های مورد استفاده درصندوق بهره گیری ازفناوریها وشیوه های نوین عملیاتی برای ارائه خدمات با کیفیت تر وباشرایط آسانترالزامی می نماید .
کارکنان صندوق درروابط فی مابین با مراجعان رعایت ادب ، نزاکت وگشاده رویی رااصلی ضروری دانسته وباارج نهادن واحترام گذاشتن به ارزشهای موردقبول سهامداران برای جلب اعتماد آنها تلاش می نمایند . همچنین برای پیشگیری ازبه وجود آمدن تعارض بین سهامداران ، مدیران و کارکنان صندوق درکلیه معاملات بین صندوق وسهامداران ، بررعایت انصاف وعدالت تاکید می نمایند .
نظارت وارزیابی طوری انجام می گیرد که انواع خدمات صندوق ونحوه ارائه آنها مستند سازی شده ویطورشفاف قابل فهم ومستمر به سهامداران اطلاع رسانی گردد . گزارشات مکتوب ازپیشرفت کار ونحوه پیشبرد امورخدمات ارائه شده توسط صندوق بطور صریح ، منظم وادواری به سهامداران ارائه خواهد شد وهمراه باآن شرایط مناسب جهت نظارت واعمال بازرسی های قانونی ایجاد می گردد .
بهره وری صندوق ازطریق واگذاری کارمردم به خودشان وتلاش مستمربرای ارتقاء کارائی خدمات به وسیله حداقل سازی هزینه ها ، کارمزدها ونرخهای سود صورت می گیرد . اداره کنندگان صندوق دائما” درحفظ وحراست ازسرمایه ودارائی های صندوق کوشا بوده وبرای رشد وتوسعه آن تلاش می نمایند . درطراحی وارائه خدمات همواره رفع نیازها وخواسته های مالی سهامداران وحمایت فراگیر ازتولیدکنندگان مربوطه درکانون توجه خواهد بود . درهمین حال دستیابی به اهداف بخش کشاورزی ومنافع ملی نیز لحاظ می گردد . درهرحال باید اطمینان حاصل گردد که استفاده کننده نهایی یعنی تولیدکنندگان ( اعم ازخرد وکلان ) ازخدمات صندوق بهره مند می شوند .

 • مدیرعامل
 • مدیر عامل: محمد عزیزی  اکنون که خداوند بزرگ توفیق خدمتگذاری به سهامداران عزیز در سنگری جدید و در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را نصیب اینجانب فرموده است به درگاهش شکر گزارم و امید دارم که دست در دست توانای هیئت مدیره محترم و کارکنان صدیق این صندوق بتوانیم واژه خدمت گزاری صادقانه به سهامداران گرامی را معنایی دوباره بخشیم. نیک می دانیم که همیشه حق با سهامداران است و تلاش داریم این شعار راهبردی را نصب العین خود قرار داده و تکریم ارباب رجوع را به نظاره بنشینیم. برای تحقق این مهم همچنان به اعتماد سهامداران فهیم صندوق نیازمندیم و امید آن داریم که همواره از فرصتی که شما در اختیار خدمتگزاران خود در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار داده اید به بهترین شکل ممکن بهره برداری نماییم. در نهایت امیدواریم بر اساس بیانیه رسالت تدوین شده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه در آینده به اهداف مورد نظر دست یابیم.
  .

  الف) قبل از تاسیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

 • دارای مدرک فوق لیسانس حسابداری
 • حسابدار بیمارستان امام حسین (ع) – کرمانشاه 1382-1381 به مدت 2 سال
 • خدمات مالی و حسابداری بیش از 10 شرکت به صورت سالیانه و ممتد از سال 1383 لغایت هم اکنون
 • مدیر مالی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه 1384 لغایت 1397 به مدت 13 سال
 • مدیر عامل شرکت خدمات کشاورزی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه 1386 لغایت 1388 به مدت 2 سال
 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران از سال 1391 لغایت هم اکنون
 • سابقه حسابرسی در موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از سال 1391 لغایت 1392 به مدت 2 سال
 • رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات مالی و حسابداری تکتازان محاسب زاگرس از سال 1389 لغایت هم اکنون
 • مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه از مورخه 28/4/97 لغایت هم اکنون
 • رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات کشاورزی صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه از شهریور ماه 1397 لغایت هم اکنون
 • عضو ثابت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عضو ثابت کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه

 • www.leader.ir
 • www.dolat.ir
 • www.maj.ir
 • www.sfida.ir
 • بررسی موضو

  در جلسه مورخه 1400/08/05 که دراتاق بازرگانی ، صنایع ...

  حضور مدیرع

  در جلسه مورخه1400/08/03 انجمن صنایع غذایی خانه صنعت ...

  پیگیری تجه

  در جلسه مورخه 1400/7/19 آقایان غفار محمدی نائب رئیس هیئت ...

  اختصاص مبل

  محمدعزیزی مدیرعامل صندوق در جلسه مورخه 29 تیر ماه 1400 ...