.
http://sfida-ks.ir
اگر حس روییدن در تو باشد، حتی در کویر هم رشد خواهی کرد. (دکتر شریعتی)

بسمه تعالی

بیانیه رسالت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه

رسالت و ماموریت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه شامل پای بندی و تعهد صندوق به ویژگی های برجسته ذیل است :

مشتریان

سهامداران مهمترین مشتریان صندوق هستند.رسالت صندوق این است که نیازهای روز و مشتریان خود را شناسایی و درک کند ٬سپس به بهترین شکل ممکن تامین نماید . صندوق همواره خود را متعهد می داند که در راستای پاسخ سریع به نیازهای مالی ٬ اعتباری و بازاری مشتریان اقدام نماید٬ در راستای ارتقای سطح محصولات آنها بکوشد و آنها را به سمت بهبود عملکرد یاری دهد.

خدمات

خدمات صندوق عبارت خواهند بود از :
۱- پرداخت تسهیلات کوتاه مدت بر مبنای نیازهای سرمایه در گردش مشتریان
۲- کمک به شکل گیری کارگاه ها ٬ واحدهای تولیدی و حلقه های اصلی فعالیت در بخش و زیر بخش های کشاورزی استان به منظور ارتقای زنجیره های تولید ارزش

۳- تهیه و تامین نهاده های تولیدی بخش کشاورزی و زیر بخش های آن به صورت کلی و اثر گذار
۴- انجام سرمایه گذاری های خرد و زود بازده
۵- انجام فعالیت های بازرگانی وتجاری(داخلی و خارجی)
۶- مدیریت روابط و فعالیت بین بخش ها

حوزه فعالیت

از نظر دسته بندی زیربخش ها و اعضاء ٬ حوزه فعالیت صندوق کلیه زیربخش های کشاورزی٬ تشکل ها و فعالان بخش را پوشش می دهد. صندوق بر آن است که پوشش خدمات دهی به این حوزه را گسترش دهد٬ ولی دامنه فعالیت های خود راتنها تا آنجا توسعه دهد که بتواند با توجه به تجربه های خاص منطقه ای و توانایی با لقوه (در سایه خدمات ارزنده)٬ ازفرصت ها به شیوه ای معقول استفاده نماید٬ بازده و چرخش مالی مناسب و شایسته ای داشته باشد وتنها به آن دسته از فعالیتهای مالی می پردازد که بتواند به نحو بسیار شایسته انجام دهد.

فناوری

صندوق در نو آوری همواره پیشگام بوده ودرصدد پیدا کردن راههای جدید است .صندوق می کوشد تا بتواندبا استفاده از فناوری های نو مرزهای بالقوه بازده بخش کشاورزی استان کرمانشاه را گسترش دهد.

توجه به بقا و رشد

هدف صندوق این است که به مشتریان ٬کارکنان و سهام داران در دوره های بلند مدت ٬عالی ترین منابع وارزش های اقتصادی را ارائه نماید .این کار از طریق افزایش ارزش همه جانبه صندوق انجام می گیرد .صندوق می کوشد تا با بهره گیری از بهترین کارکنان و مدیران ٬بهترین برنامه های کاری را تدوین وباتمام توان در صحنه رقابت موفق باشد.

توجه به حفظ محیط زیست و کشاورزی پایدار

ازآنجا که اصلی ترین رسالت صندوق ٬توسعه بخش کشاورزی استان به صورت پایدار است ٬این کار را از طریق افزایش توان بخش برای تولید محصولات استاندارد ٬پاک وحتی ارگانیک به انجام خواهد رساند.صندوق با ارائه منابع مالی آسان وبهنگام ٬کمک درتامین نهاده های استاندارد پاک و
بیولوژیک ٬فروش محصولات تولیدی بخش و همچنین توسعه سرمایه گذاری های لازم ٬ به حفظ محیط زیست کمک خواهد کردوتلاش در راستای توسعه کشاورزی پایدار وپاک را فلسفه وجودی خود می داند.

شایستگی محوری

شایستگی محوری صندوق ٬ جمع آوری تجهیز منابع مالی از مراجع متفاوت و در اختیار قراردادن آن برای سهامداران به صورت آسان ودرکوتاه ترین زمان ممکن است.صندوق می کوشد این شایستگی را برای همیشه حفظ نماید.

توجه به کارکنان

کارکنان ارزشمندترین دارائی ها محسوب می گردند.صندوق حفظ و ارتقای سطح زندگی ورفاه این گروه را جزء اصلی رسالت خود پنداشته ٬ همواره برای تحقق آن تلاش خواهد کرد.

 • مدیرعامل
 • مدیر عامل: محمد عزیزی  اکنون که خداوند بزرگ توفیق خدمتگذاری به سهامداران عزیز در سنگری جدید و در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را نصیب اینجانب فرموده است به درگاهش شکر گزارم و امید دارم که دست در دست توانای هیئت مدیره محترم و کارکنان صدیق این صندوق بتوانیم واژه خدمت گزاری صادقانه به سهامداران گرامی را معنایی دوباره بخشیم. نیک می دانیم که همیشه حق با سهامداران است و تلاش داریم این شعار راهبردی را نصب العین خود قرار داده و تکریم ارباب رجوع را به نظاره بنشینیم. برای تحقق این مهم همچنان به اعتماد سهامداران فهیم صندوق نیازمندیم و امید آن داریم که همواره از فرصتی که شما در اختیار خدمتگزاران خود در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار داده اید به بهترین شکل ممکن بهره برداری نماییم. در نهایت امیدواریم بر اساس بیانیه رسالت تدوین شده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه در آینده به اهداف مورد نظر دست یابیم.
  .

  الف) قبل از تاسیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

 • دارای مدرک فوق لیسانس حسابداری
 • حسابدار بیمارستان امام حسین (ع) – کرمانشاه 1382-1381 به مدت 2 سال
 • خدمات مالی و حسابداری بیش از 10 شرکت به صورت سالیانه و ممتد از سال 1383 لغایت هم اکنون
 • مدیر مالی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه 1384 لغایت 1397 به مدت 13 سال
 • مدیر عامل شرکت خدمات کشاورزی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه 1386 لغایت 1388 به مدت 2 سال
 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران از سال 1391 لغایت هم اکنون
 • سابقه حسابرسی در موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از سال 1391 لغایت 1392 به مدت 2 سال
 • رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات مالی و حسابداری تکتازان محاسب زاگرس از سال 1389 لغایت هم اکنون
 • مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه از مورخه 28/4/97 لغایت هم اکنون
 • رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات کشاورزی صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه از شهریور ماه 1397 لغایت هم اکنون
 • عضو ثابت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عضو ثابت کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه

 • www.leader.ir
 • www.dolat.ir
 • www.maj.ir
 • www.sfida.ir
 • بررسی موضو

  در جلسه مورخه 1400/08/05 که دراتاق بازرگانی ، صنایع ...

  حضور مدیرع

  در جلسه مورخه1400/08/03 انجمن صنایع غذایی خانه صنعت ...

  پیگیری تجه

  در جلسه مورخه 1400/7/19 آقایان غفار محمدی نائب رئیس هیئت ...

  اختصاص مبل

  محمدعزیزی مدیرعامل صندوق در جلسه مورخه 29 تیر ماه 1400 ...